Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 3 / Chính tả: Tập chép: "Bạn của Nai Nhỏ". Phân biệt ng/ngh, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền tr hoặc ch vào ô trống cho phù hợp :

ngọn e

gói è

quả ứng

bàn ân

mặt ăng

Đáp án

Điền tr hoặc ch vào ô trống cho phù hợp :

ngọn e

gói è

quả ứng

bàn ân

mặt ăng

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích