Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 11 / Chính tả: Tập chép: "Bà cháu". Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ương


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho câu :

     Cá không ăn muối cá ương

Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.

Từ viết sai trong câu tục ngữ trên là : .

Sửa lại từ viết sai :

Đáp án

Cho câu :

     Cá không ăn muối cá ương

Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.

Từ viết sai trong câu tục ngữ trên là : .

Sửa lại từ viết sai :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích