Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 25 / Chính tả: Tặng cháu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng có dấu hỏi hay dấu ngã thích hợp thả vào chỗ trống:

  • vỡ
  • chỉ
  • chõ
  • vở
a. quyển
b. tan
c.
xôi
d.
trỏ
Đáp án
a. quyển
b. tan
c.
xôi
d.
trỏ

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích