Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 28 / Chính tả: Quà của bố


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống để hoàn thành đoạn thơ sau:

Bố nghìn cái nhớ

Gửi cả nghìn cái  

Bố gửi nghìn lời  

Gửi cả cái hôn.

Đáp án

Em hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống để hoàn thành đoạn thơ sau:

Bố nghìn cái nhớ

Gửi cả nghìn cái  

Bố gửi nghìn lời  

Gửi cả cái hôn.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích