Lớp 5 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Chính tả: Ôn tập quy tắc viết c /k, g / gh, ng / ngh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đáp án

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích