Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 35 / Chính tả: Ò... ó... O


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Ò...ó...o"- Trần Đăng Khoa ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 148), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • nhọn hoắt
  • trứng cuốc
  • tròn xoe
 
Ò..ó...o
Ò..ó...o
Tiếng gà
Tiếng gà
Giục quả na
Mở mắt
Giục hàng tre
Đâm măng
Giục buồng chuối
Thơm lừng
Đáp án
 
Ò..ó...o
Ò..ó...o
Tiếng gà
Tiếng gà
Giục quả na
Mở mắt
Giục hàng tre
Đâm măng
Giục buồng chuối
Thơm lừng

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích