Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 27 / Chính tả: Nhà bà ngoại


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau:

  • ặp
  • ặm
  • ắm
  • ắp
a. s
xếp
b. g
cỏ
c. g
gỡ
d. mua s
Đáp án
a. s
xếp
b. g
cỏ
c. g
gỡ
d. mua s

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích