Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 31 / Chính tả: Ngưỡng cửa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Chọn đáp án điền vào chỗ chấm sao cho đúng:
m… trời
h… ám
Đáp án
Chọn đáp án điền vào chỗ chấm sao cho đúng:
m… trời
h… ám
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích