Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 28 / Chính tả: Ngôi nhà


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy điền iêu hoặc yêu vào ô trống:

a. Lan rất bố mẹ. 

b. Lan không phải là người k kỳ.

Đáp án

Em hãy điền iêu hoặc yêu vào ô trống:

a. Lan rất bố mẹ. 

b. Lan không phải là người k kỳ.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích