Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / Chính tả: Nghe - viết: "Sự tích cây vú sữa".Phân biệt ng/ngh, tr/ch, at/ac


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền ch hoặc tr vào ô trống cho thích hợp :

Rừng mơ ôm lấy núi

Mây ắng đọng thành hoa

Gió iều đông gờn gợn

Hương bay gần bay xa.

                 Theo Trần Lê Văn

Đáp án

Điền ch hoặc tr vào ô trống cho thích hợp :

Rừng mơ ôm lấy núi

Mây ắng đọng thành hoa

Gió iều đông gờn gợn

Hương bay gần bay xa.

                 Theo Trần Lê Văn

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích