Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 13 / Chính tả: Nghe - viết: "Quà của bố". Phân biệt iê/yê, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vần iên, vần iêu hay vần iêm vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
ph… muộn; kh… nại; t… phòng

Đáp án

Điền vần iên, vần iêu hay vần iêm vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
ph… muộn; kh… nại; t… phòng

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích