Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / Chính tả: Nghe - viết: "Ông và cháu". Phân biệt c/k, l/n, dấu hỏi/dấu ngã


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
…ầu vồng; sáng …iến; cái …iềm
Đáp án
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
…ầu vồng; sáng …iến; cái …iềm
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích