Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / Chính tả: Nghe - viết : Những hạt thóc giống Phân biệt l/n, en/eng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền l hoặc n vào ô trống :

  Có chú bé mồ côi tên à Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng ảy mầm.

Đáp án

Điền l hoặc n vào ô trống :

  Có chú bé mồ côi tên à Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng ảy mầm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích