Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Chính tả: Nghe - viết: "Ngày hôm qua đâu rồi ?". Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ cái


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chọn tiếng ở trong ngoặc đơn để điền vào ô trống cho thích hợp :

Ở thành phố quê hương tôi, nhà cửa (sang, san) sát, phố xá dọc (ngang, ngan),thẳng (hàng, hàn) ngay lối.

Đáp án

Chọn tiếng ở trong ngoặc đơn để điền vào ô trống cho thích hợp :

Ở thành phố quê hương tôi, nhà cửa (sang, san) sát, phố xá dọc (ngang, ngan),thẳng (hàng, hàn) ngay lối.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích