Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Chính tả: Nghe - viết : Dế mèn bênh vực kẻ yếu Phân biệt l/n, an/ang


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm 2 từ chứa vần ang/an để hoàn thành câu ca dao:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người … ...
Đáp án
Tìm 2 từ chứa vần ang/an để hoàn thành câu ca dao:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người … ...
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích