Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Chính tả: Nghe - viết : Dế mèn bênh vực kẻ yếu Phân biệt l/n, an/ang
Câu hỏi
Tìm 2 từ chứa vần ang/an để hoàn thành câu ca dao:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người … ...
Đáp án
Tìm 2 từ chứa vần ang/an để hoàn thành câu ca dao:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người … ...
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích