Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / Chính tả: Nghe - viết: "Câu chuyện bó đũa". Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
ch… nổi; d… dẹo; gỗ …im
Đáp án
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
ch… nổi; d… dẹo; gỗ …im
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích