Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 32 / Chính tả: Lũy tre


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo, thả đáp án để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

  • rì rào
  • gọng
      Lũy tre
      ( Trích)
Mỗi sớm mai thức dậy
Lũy tre xanh
Ngọn tre cong
Kéo mặt trời lên cao
            Nguyễn Công Dương
Đáp án
      Lũy tre
      ( Trích)
Mỗi sớm mai thức dậy
Lũy tre xanh
Ngọn tre cong
Kéo mặt trời lên cao
            Nguyễn Công Dương

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích