Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 35 / Chính tả: Loài cá thông minh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo, thả hình có tên gọi là từ chứa vần ân hoặc uân:

a. khuân vác
b. phấn trắng
Đáp án
a. khuân vác
b. phấn trắng

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích