Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 29 / Chính tả: Hoa sen


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chọn đáp án điền vào chỗ chấm sao cho đúng:
nh… miệng cười
lịch h…

Đáp án

Chọn đáp án điền vào chỗ chấm sao cho đúng:
nh… miệng cười
lịch h…

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích