Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 32 / Chính tả: Hồ Gươm


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Hồ Gươm" (SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 118), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • xum xuê
  • rêu
a. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rế lá
.
b. Xa một chút là Tháp Rùa, tường
cổ kính.
Đáp án
a. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rế lá
.
b. Xa một chút là Tháp Rùa, tường
cổ kính.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích