Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 33 / Chính tả: Đi học


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài thơ "Đi học"- Minh Chính ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 130), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • nương
  • dắt
Hôm qua em tới trường
Mẹ
tay từng bước
Hôm nay mẹ lên
Một mình em tới lớp.
Đáp án
Hôm qua em tới trường
Mẹ
tay từng bước
Hôm nay mẹ lên
Một mình em tới lớp.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích