Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Chính tả: Chia quà


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Chia quà" ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 141), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • to
  • na
a. Mẹ cho Phương và em hai quả
.
b. Phương chọn quả
hơn đưa cho em.
Đáp án
a. Mẹ cho Phương và em hai quả
.
b. Phương chọn quả
hơn đưa cho em.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích