Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 26 / Chính tả: Bàn tay mẹ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng bắt đầu bằng âm g hay gh thả vào ô trống:

  • ghé
  • ghế
  • ghõ
a. con
b.
thăm
c. bàn
d.
cửa
Đáp án
a. con
b.
thăm
c. bàn
d.
cửa

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích