Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Chính tả: Bác đưa thư


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ: kết thúc, chấm

Em hãy chọn và điền đáp án đúng vào ô trống:

      Dấu dùng để câu kể.

Đáp án

Cho các từ: kết thúc, chấm

Em hãy chọn và điền đáp án đúng vào ô trống:

      Dấu dùng để câu kể.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích