Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 23 / Cây hoa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ sau : trang trí, lấy gỗ, ăn quả.

Từ nêu lợi ích của cây hoa là : .

Đáp án

Cho các từ sau : trang trí, lấy gỗ, ăn quả.

Từ nêu lợi ích của cây hoa là : .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích