Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 24 / Cây gỗ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm lựa chọn đầy đủ nhất.
Cây gỗ có đặc điểm gì ?

Đáp án

Tìm lựa chọn đầy đủ nhất.
Cây gỗ có đặc điểm gì ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích