Lớp 6 / Môn Sinh Học / Tuần 5 / Cấu tạo miền hút của rễ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một trong các yếu tố giúp mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá nhờ:

Đáp án

Một trong các yếu tố giúp mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá nhờ:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích