Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 12 / Cấu tạo bên trong của Trái Đất
Câu hỏi

Nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển của các địa mảng là: 

Đáp án

Nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển của các địa mảng là: 

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

- Vỏ Trái Đất ở trạng thái rắn chắc.
- Vật chất ở lớp trung gian ở trạng thái quánh dẻo và di chuyển được.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích