Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 3 / Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ: "Chăm sóc, giảm, khỏe mạnh, nguy hiểm" vào chỗ thích hợp:

... sức khỏe của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai sẽ giúp cho người mẹ..., ... được ... có thể xảy ra khi sinh con.

Đáp án

Điền từ: "Chăm sóc, giảm, khỏe mạnh, nguy hiểm" vào chỗ thích hợp:

... sức khỏe của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai sẽ giúp cho người mẹ..., ... được ... có thể xảy ra khi sinh con.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích