Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 3 / Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe
Câu hỏi

Điền từ: "Chăm sóc, giảm, khỏe mạnh, nguy hiểm" vào chỗ thích hợp:

... sức khỏe của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai sẽ giúp cho người mẹ..., ... được ... có thể xảy ra khi sinh con.

Đáp án

Điền từ: "Chăm sóc, giảm, khỏe mạnh, nguy hiểm" vào chỗ thích hợp:

... sức khỏe của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai sẽ giúp cho người mẹ..., ... được ... có thể xảy ra khi sinh con.

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích