Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 2 / Cách tính thời gian trong lịch sử


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Một mũi tên đồng được chôn dưới đất năm 1985 TCN. Theo tính toán của các nhà khảo cổ mũi tên ấy đã năm dưới đất 3897 năm. Hỏi người ta phát hiện nó vào năm nào?
Đáp án
Một mũi tên đồng được chôn dưới đất năm 1985 TCN. Theo tính toán của các nhà khảo cổ mũi tên ấy đã năm dưới đất 3897 năm. Hỏi người ta phát hiện nó vào năm nào?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích