Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 2 / Cách tính thời gian trong lịch sử
Câu hỏi
Một mũi tên đồng được chôn dưới đất năm 1985 TCN. Theo tính toán của các nhà khảo cổ mũi tên ấy đã năm dưới đất 3897 năm. Hỏi người ta phát hiện nó vào năm nào?
Đáp án
Một mũi tên đồng được chôn dưới đất năm 1985 TCN. Theo tính toán của các nhà khảo cổ mũi tên ấy đã năm dưới đất 3897 năm. Hỏi người ta phát hiện nó vào năm nào?
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Gợi ý 2

Năm mà người ta phát hiện là:
3897 - 1985 =

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích