Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 28 / Các số từ 111 đến 200


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
110 + 10 + 20 ... 120 + 10 + 20

Đáp án

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
110 + 10 + 20 ... 120 + 10 + 20

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích