Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 25 / Các số tròn chục (Tuần 25)
Câu hỏi

Cho các số :

20 , 80 , 30 , 10 , 60

Số tròn chục lớn nhất là :
Đáp án

Cho các số :

20 , 80 , 30 , 10 , 60

Số tròn chục lớn nhất là :

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích