Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 24 / Các số tròn chục (Tuần 24)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé và theo chiều từ trái qua phải:

  • 70
  • 20
  • 60
  • 30
  • 90

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích