Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 24 / Các số tròn chục (Tuần 24)
Câu hỏi

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé và theo chiều từ trái qua phải:

  • 20
  • 70
  • 30
  • 90
  • 60

Đáp án của bạn là:

Đáp án
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích