Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 27 / Các số tròn chục từ 110 đến 200


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x biết x là số tròn chục và 115 < x < 142
Đáp án
Tìm x biết x là số tròn chục và 115 < x < 142
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích