Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 23 / Các số tròn chục


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ trống trong các dãy số sau :

 a. 10, 30, , 70, 90

 b. 80, , 40, 20

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ trống trong các dãy số sau :

 a. 10, 30, , 70, 90

 b. 80, , 40, 20

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích