Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 27 / Các số có hai chữ số (Tuần 27)
Câu hỏi

Cho các số :

3 , 8 , 6 , 2

Từ các số đã cho, số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là số .

Đáp án

Cho các số :

3 , 8 , 6 , 2

Từ các số đã cho, số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là số .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích