Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 26 / Các số có hai chữ số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số liền trước số 36 là số .

Đáp án

Số liền trước số 36 là số .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích