Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 26 / Các số có hai chữ số
Câu hỏi

Số liền trước số 36 là số .

Đáp án

Số liền trước số 36 là số .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích