Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 28 / Các số có ba chữ số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Viết số cần điền vào chỗ chấm thành tổng của trăm, chục, đơn vị?
                     122; 124; 126; ...; 130; 132.

Đáp án

Viết số cần điền vào chỗ chấm thành tổng của trăm, chục, đơn vị?
                     122; 124; 126; ...; 130; 132.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích