Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 6 / Các số 1, 2, 3 (tuần 6)
Câu hỏi
Sắp xếp các số: 3, 1, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Đáp án
Sắp xếp các số: 3, 1, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Gợi ý 2

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích