Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 6 / Các số 1, 2, 3 (tuần 6)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Sắp xếp các số: 3, 1, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Đáp án
Sắp xếp các số: 3, 1, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé.
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích