Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 4 / Các số 1, 2, 3, 4, 5 (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có bao nhiêu que kẹo mút trong hình sau?

  • 5
  • 3
  • 2
que kẹo mút.
Đáp án
que kẹo mút.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích