Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 3 / Các số 1, 2, 3, 4, 5 (tuần 3)
Câu hỏi

Tìm hình ảnh phù hợp thả vào ô trống:

  •  
Hình có 5 chiếc chong chóng là:
 
Đáp án
Hình có 5 chiếc chong chóng là:
 

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích