Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 4 / Các quốc gia cổ đại phương Đông
Câu hỏi
Trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, dưới vua là một vị đại thần có quyền hành chỉ đứng sau vua đó là:
Đáp án
Trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, dưới vua là một vị đại thần có quyền hành chỉ đứng sau vua đó là:
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích