Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 4 / Các quốc gia cổ đại phương Đông


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, dưới vua là một vị đại thần có quyền hành chỉ đứng sau vua đó là:
Đáp án
Trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, dưới vua là một vị đại thần có quyền hành chỉ đứng sau vua đó là:
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích