Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 30 / Các ngày trong tuần lễ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mẹ về quê 10 ngày, ngày mẹ về là ngày 20. Vậy, ngày mẹ đi là ngày .

Đáp án

Mẹ về quê 10 ngày, ngày mẹ về là ngày 20. Vậy, ngày mẹ đi là ngày .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích