Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 30 / Các ngày trong tuần lễ
Câu hỏi

Mẹ về quê 10 ngày, ngày mẹ về là ngày 20. Vậy, ngày mẹ đi là ngày .

Đáp án

Mẹ về quê 10 ngày, ngày mẹ về là ngày 20. Vậy, ngày mẹ đi là ngày .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích