Lớp 4 / Môn Khoa học / Tuần 2 / Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, vai trò của chất bột đường


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Ngoài 4 nhóm thức ăn được chia dựa vào lượng chất dinh dưỡng, trong nhiều loại thức ăn còn chứa:

Đáp án

Ngoài 4 nhóm thức ăn được chia dựa vào lượng chất dinh dưỡng, trong nhiều loại thức ăn còn chứa:

(Chú ý: dạng bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn - học sinh tìm những lựa chọn mà e cho là đúng)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích