Lớp 2 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 2 / Bộ xương


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy cho biết, mũi tên đang chỉ xương gì của con người?

Đáp án

Em hãy cho biết, mũi tên đang chỉ xương gì của con người?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích