Lớp 4 / Môn Toán / Tuần 2 / Biểu thức có chứa một chữ (tuần 2)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp:

 
Giá trị của n
Giá trị của m
Giá trị của n x m
5
4
7
5
9
6
11
7
13
8
Đáp án
 
Giá trị của n
Giá trị của m
Giá trị của n x m
5
4
7
5
9
6
11
7
13
8

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích