Lớp 4 / Môn Toán / Tuần 1 / Biểu thức có chứa một chữ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

 

Minh có 5 cái kẹo, mẹ cho Minh thêm a cái kẹo. Hãy tính số kẹo Minh có với các giá trị của a trong bảng sau:

Thêm

a =

Có tất cả

5

2

5 + 2 =

5

3

5 + 3 =

5

4

5 + 4 =

5

5

5 + 5 =

5

6

5 + 6 =

 

Đáp án

 

Minh có 5 cái kẹo, mẹ cho Minh thêm a cái kẹo. Hãy tính số kẹo Minh có với các giá trị của a trong bảng sau:

Thêm

a =

Có tất cả

5

2

5 + 2 =

5

3

5 + 3 =

5

4

5 + 4 =

5

5

5 + 5 =

5

6

5 + 6 =

 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích