Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 31 / Biển và đại dương
Câu hỏi

Đáp án

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Biển chết có độ mặn rất cao tạo nên sức nổi lớn cho các vật thể ở trên bề mặt.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích