Lớp 3 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 3 / Bệnh lao phổi
Câu hỏi

Bệnh lao phổi có truyền nhiễm hay không?

Đáp án

Bệnh lao phổi có truyền nhiễm hay không?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích