Lớp 3 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 3 / Bệnh lao phổi


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bệnh lao phổi có truyền nhiễm hay không?

Đáp án

Bệnh lao phổi có truyền nhiễm hay không?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích