Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 3 / Bé hơn. Dấu <
Câu hỏi

Quan sát tranh số tương ứng với bức tranh vào ô trống:

 

2 <

Đáp án

Quan sát tranh số tương ứng với bức tranh vào ô trống:

 

2 <

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích